Als een racket.

Hoewel ik badminton

boven tennis verkies

ben ik zelf van pluim

noch opslag vies.