Rek

Mijn wasrek mist een pootje
’t Is werk’lijk geen gezicht

Maar de was, die zal wel drogen
En het weegt nu lekker licht